Όροι Χρήσης

Γενικά

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο της MakSteel Α.Ε. Οι παρόντες όροι χρήσης (“Όροι”) διέπουν την πρόσβασή σας και τη χρήση της ιστοσελίδας μας, η οποία περιλαμβάνει οποιοδήποτε περιεχόμενο, λειτουργίες και υπηρεσίες που προσφέρονται στην ή μέσω της ιστοσελίδας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους, μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας.

Συμπεριφορά χρήστη

Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που συνάδει με τους παρόντες Όρους. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας:
Με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει οποιονδήποτε ισχύοντα τοπικό, ευρωπαϊκό ή διεθνή νόμο ή κανονισμό.

Για να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε συμπεριφορά που περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση ή την απόλαυση της ιστοσελίδας από οποιονδήποτε ή η οποία, όπως καθορίζεται από εμάς, μπορεί να βλάψει την εταιρεία μας ή τους χρήστες της ιστοσελίδας

Να συμμετέχετε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που παρεμβαίνει ή διαταράσσει τον ιστότοπο ή τους διακομιστές και τα δίκτυα που φιλοξενούν τον ιστότοπο

Να μεταδώσετε ή να ανεβάσετε οποιοδήποτε επιβλαβή ή καταστροφικό κώδικα υπολογιστή, αρχεία ή προγράμματα

Να συμμετέχετε σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που, κατά την απόλυτη κρίση μας, θα μπορούσε να βλάψει τη φήμη μας ή να παρεμποδίσει την εύρυθμη λειτουργία του ιστότοπού μας.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο και το υλικό στην ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κειμένων, εικόνων, γραφικών, βίντεο και λογισμικού, ανήκουν σε εμάς και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικό στην ιστοσελίδα μας χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας άδεια. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε, να αναπαράγετε, να διανείμετε ή να δημιουργήσετε παράγωγα έργα με βάση το περιεχόμενο ή το υλικό μας ή των εταιρειών που μας τα παρείχαν.

Cookies

Εάν αφήσετε ένα σχόλιο στον ιστότοπό μας, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον ιστότοπό σας στα cookies. Αυτά είναι για τη διευκόλυνσή σας, ώστε να μην χρειάζεται να συμπληρώσετε ξανά τα στοιχεία σας όταν αφήνετε άλλο σχόλιο. Αυτά τα cookies θα διαρκέσουν για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα

Εάν επισκεφθείτε τη σελίδα σύνδεσης, θα ορίσουμε ένα προσωρινό cookie για να διαπιστώσουμε εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας αποδέχεται τα cookies. Αυτό το cookie δεν περιέχει προσωπικά δεδομένα και απορρίπτεται όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Όταν συνδέεστε, θα δημιουργήσουμε επίσης διάφορα cookies για να αποθηκεύσουμε τις πληροφορίες σύνδεσής σας και τις επιλογές εμφάνισης της οθόνης σας. Τα cookies σύνδεσης διαρκούν για μερικές ημέρες και τα cookies επιλογών οθόνης διαρκούν για ένα έτος. Εάν επιλέξετε “Να με θυμάστε”, η σύνδεσή σας θα παραμείνει για δύο εβδομάδες. Εάν αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας, τα cookies σύνδεσης θα αφαιρεθούν.

Εάν επεξεργαστείτε ή δημοσιεύσετε ένα άρθρο, ένα επιπλέον cookie θα αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτό το cookie δεν περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα και απλώς υποδεικνύει το post ID του άρθρου που μόλις επεξεργαστήκατε. Λήγει μετά από 1 ημέρα.

Υπάρχουν και άλλα cookies τα οποία μπορεί να τροποποιούνται ανάλογα με τις εκάστοτε πολιτικές των παρόχων όπως Google Analytics κλπ.

Σύνδεσμοι με ιστότοπους τρίτων

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για να σας διευκολύνουν και όχι ως έγκριση από εμάς του περιεχομένου των εν λόγω ιστότοπων. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων τρίτων και δεν δίνουμε καμία δήλωση ή εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια, την πληρότητα ή την αξιοπιστία των πληροφοριών, των δεδομένων, των απόψεων, των συμβουλών ή των δηλώσεων που περιέχονται σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους.

Αποποίηση ευθυνών

Ο ιστότοπός μας παρέχεται σε βάση “όπως είναι” και “όπως είναι διαθέσιμος”. Δεν δίνουμε καμία ρητή ή σιωπηρή δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, όσον αφορά τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας ή τις πληροφορίες, το περιεχόμενο, τα υλικά ή τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση της ιστοσελίδας μας γίνεται με δική σας ευθύνη.

Περιορισμός της ευθύνης

Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της άμεσης, έμμεσης, ειδικής, τυχαίας ή επακόλουθης ζημίας, που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπού μας ή την αδυναμία χρήσης του ιστότοπού μας, ακόμη και αν έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την εταιρεία μας, τις θυγατρικές της και τους αντίστοιχους διευθυντές, υπαλλήλους και αντιπροσώπους μας από οποιαδήποτε αξίωση, απαίτηση ή ζημία, συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που προκύπτουν από τη χρήση της ιστοσελίδας μας από εσάς ή την παραβίαση των παρόντων Όρων.

Αλλαγές στους παρόντες Όρους

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να ενημερώνουμε τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς. Η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας μας μετά από τέτοιες αλλαγές σημαίνει ότι αποδέχεστε τους ενημερωμένους Όρους.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και η χρήση της ιστοσελίδας μας από εσάς θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του κράτους της Ελλάδας ή το ισχύον ευρωπαϊκό δίκαιο, χωρίς να ισχύουν οι αρχές της σύγκρουσης νόμων. Οποιαδήποτε νομική ενέργεια ή διαδικασία που προκύπτει από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους ή τη χρήση της ιστοσελίδας μας από εσάς θα ασκείται αποκλειστικά στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Scroll to Top